Data om personer

I Retrify anvendes følgende kilder, når du søger efter personer:

 • CPR
 • CVR
 • Nummeroplysningsdata
 • Statstidende

 

Desuden kan en person, som er fundet i CPR, også slås op i RKI

Findes en person i flere kilder, samles oplysningerne i brugergrænsefladen, så du ikke ser den samme person flere gange. Du kan altid tydeligt se hvilke kilder, data stammer fra

 

Forskelle mellem CPR, CVR og nummeroplysningsdata

Du bør være opmærksom på følgende forskelle mellem nummeroplysningsdata, CVR og CPR, når du arbejder med personer i Retrify

 • Nummeroplysningsdata dækker kun 70 % af den voksne befolkning, mens CPR dækker alle
 • CVR indeholder personer, der har eller har haft en relation til en dansk virksomhed
 • Datakvaliteten i Nummeroplysningsdata er ikke så god som i CPR. Navne kan være stavet forkert, ligesom adressen ikke nødvendigvis stemmer med folkeregisteradressen
 • Datakvaliteten i CVR er næsten lige så god som i CPR, dog er data kun holdt opdateret, så længe der har været en aktiv relation inden for 10 år. Der kan altså godt optræde gamle navne og adresser i CVR for personer, der ikke har en aktiv relation til en virksomhed
 • Telefonnumre findes ikke i CPR, men kun i nummeroplysningsdata
 • Der kan slås frit op i nummeroplysningsdata og CVR, mens du for CPR skal overholde visse betingelser

 

Robinsonlisten i Retrify

Robinsonlisten er en liste over personer, som har frabedt sig uopfordrede skriftlige og telefoniske henvendelser i markedsføringsøjemed. Retrify anvender ikke Robinsonlisten som en kilde til at slå personer op i, men oplyser blot, om en person fundet i andre kilder er på Robinsonlisten

Direkte opslag i Robinsonlisten vil stride imod listens formål, som alene er at frasortere personer, som ikke ønsker personlig uopfordret markedsføring. Til dette formål skal du i stedet få foretaget en datavask

 

Oplysninger om personer

I Retrify kan du bl.a. trække følgende information om personer:

 • Navn og adresse
 • Telefonnumre
 • CPR-status, som fortæller om en person er død, udrejst mv.
 • Kreditadvarsel fra CPR - for at imødegå identitetsmisbrug
 • Indflytningsdato
 • Om personen er på Robinsonlisten
 • Kontaktadresse og/eller udlandsadresse
 • Oplysninger om dødsbo fra Statstidende
 • Dårlig betaler-anmærkninger fra RKI
 • Myndigheder, som personen tilhører
 • Relationer til virksomheder

 

Bolig- og ejendomsoplysninger

Fra BBR og ESR henter vi også oplysninger om den adresse og den ejendom, som personen bor på. Læs mere om ejendomsdata

 

Historiske søgninger

I Retrify kan du via CPR også søge på personers tidligere navne og adresser